Първи стъпки: Как да оформим един въпрос с много отговори

„Въоръжен“ с клавиатура и мишка в ръце, свъременният потребител е същински диктатор за фирмите, които произвеждат продукти и услуги за него: той може за миг да покаже дали ги харесва или недолюбва, той може да си купи вещ в секундата, в която я е харесал силно, той може да „гласува“ от удобния си стол кой […]

Първи стъпки: кога да използваме отворени и кога – затворени въпроси

Отворените и затворените въпроси в едно изследване носят своите преимущества, но и недостатъци. В зависимост от своите цели, от особеностите на пазара, аудиторията или извадката, както и от спецификата на материята, изследователите прибягват до единия или другия вид. Търси се балансът на множество важни фактори. Информацията трябва да е статистически удобна за обработка и анализ. […]

Първи стъпки: предимства и слабости на отворените и затворените въпроси

Провеждането на проучвания през интернет дава в ръцете на респондентите огромна власт! Привикнали към постоянното четене онлайн, те плъзгат погледа си по редовете светкавично – сякаш „сканират“, вместо да четат, нетърпеливи са, а и с ръка върху мишката те са склонни във всеки следващ миг да прескочат към следващата уеб-страница. Именно затова оформлението на въпросите […]

Първи стъпки: ефективна подготовка за създаването на анкета

Подготовката преди конструирането на анкета е изключително важна за успеха на всяко проучване. Нужно е да се отговори на няколко ключови въпроса, още преди да се започне дефинирането на конкретните запитвания във въпросника. Тази предварителна подготовка е критична за постигането на добри резултати. Именно с подобна основа могат да се определят най-подходящите дизайн, формат и […]

10 стъпки при създаване на анкета

1. Определете вашата публика: Кой желаете да отговори на вашата анкета? Определете дали извадката от респонденти, които сте избрали е представителна. Отговорите, които получите от тях ще дефинират вашите решения в бъдеще. 2. Дефинирайте целите на вашето проучване: Определете ясно какво искате да проверите или оцените. Нека друг прегледа целите ви. По този начин ще […]

Първи стъпки при създаване на анкета

Подготовката преди самото създаване на една анкета е също толкова важна, колкото и конструирането й. Има шест основни въпроса, на които създателят на анкетата трябва да си отговори, за да може да създаде ефективно проучване и да постигне нужните резултати. Първият въпрос е каква точно информация желаете да извлечете от съответното проучване. Дали тази информация […]