9 съвета как се подготвят анкетите за оценка на обучителни програми

Три са потенциалните причини за оценяването на програмите за обучение. Най-често срещаният мотив е това, че оценката може да подскаже как да се подобрят бъдещите обучителни програми. Втората най-масова причина е нуждата да се определи дали даден образователен курс трябва да продължи да се предлага или е по-добре да отпадне. Третата причина е не по-малко […]

Ами сега?! Какво да правим с резултатите от проучването сред служителите?

Когато видиш човек, паднал на улицата, най-лошото, което можеш да направиш, е да го подминеш. Когато са ти попаднали данни за задоволствата и недоволствата на своите служители, най-лошото, което можеш да направиш, е да ги подминеш. Малко мениджърски решения са по-лоши от бездействието след каквото и да било проучване сред служителите. Много и разнопосочни са […]

Кои са 9-те вида проучвания сред служителите?

Разполагайки с гъвкав и адекватен софтуер за провеждане на анкети, специалистите по човешки ресурси и ръководителите на всяка организация могат да реализират няколко вида изследвания сред служителите. Тези проучвания носят различни отговори, основани на възприятията на работниците по дадени въпроси. В практиката могат да се различат 9 вида проучвания сред кадрите. Ето кои са те. […]

Как уеб-базираните проучвания правят по-ефективни интервютата с напускащите служители

Напускането е част от жизнения цикъл на почти всеки служител. Но голямото текучество не е присъща част от дейността на всяка компания. Честото напускане на служители говори за дълготраен проблем в управлението. Това води до много разходи на фирмата – като се започне от ниската ефективност на работещите и се стигне до множеството разходи, свързани […]

Да избегнем често срещани грешки при проучвания тип 360-градусa обратна връзка

Проучванията от типа „360-градусова обратна връзка“ са мощно средство за изследвания в големите организации, но досущ като всяко силно лекарство с тях трябва да се борави много ловко, прецизно и с пределна яснота какъв проблем се третира. Тук ще се опитаме да набележим някои от капаните при работа с този вид изследвания. За да имаме […]