Кариерно обучение

1. Четирите области, които са най-важни за Вашето развитие през следващата 1 година са:
2. Доколко сте доволни от следното
Изключително доволенДоволенСредноНедоволенКрайно недоволен
Качеството на ориентация и обучение, получени за сегашната Ви позиция
Има постоянна и равноправна система за поощрения
Процеса за набиране на кадри за отворени позиции.
Положителна оценка от прекия Ви началник
Обратна връзка с клиенти
Прозрачност на висшия мениджмънт
Приемственост сред колегите
Чувство на завършеност и постижения
Възможност за професионално обучение
Базово заплащане