Оценка и подобрение на курс

1. Какъв пол сте?
2. Кой курс сте?
3. Причината да запишете този курс е?
4. Очакванията Ви съвпадат ли с трудността на курса?
5. Бихте ли записали друг курс воден от същия преподавател?
6. Бихте ли препоръчали курса на друг?
7. Може ли курсът да се подобри и как?