Обратна връзка: задоволеност на клиенти от продукт

1. Доволни ли сте от продукта?
2. Каква е важността на следните фактори, когато купувате нашия продукт?
1 - Важно2345 - Не е важно
Цена
Гаранция и Сервиз
Име/Марка
Полза
3. Как научихте за нашия продукт?
4. На каква възраст сте?
5. Какъв е полът Ви?
6. Каква е средната Ви заплата?
7. Бихте ли купили нашия продукт отново?