Удовлетвореност на клиентите - кратка анкета

1. Колко е вероятно да препоръчате ИМЕ-НА-ФИРМА на ваш приятел?
  • Не е вероятно
    • Изключително вероятно
    2. Каква е основната причина да дадете този отговор?