Задоволеност на клиентите от магазин

1. Кой от магазините сте посещавали?
Избройте магазините, представляващи интерес за проучването Ви
2. Колко често посещавате този магазин?
3. Доколко сте съгласни със следните твърдения
Категорично съм съгласенСъгласен съмНямам мнениеНе съм съгласенКатегорично не съм съгласен
Магазинът се намира на удобно място
Магазинът предлага добро разнообразие от продукти
Магазинът предлага най-добрите цени в региона
Качеството на стоките в магазина е най-високото
Продуктите е с високо качество на ниска цена
4. Колко доволни или недоволни сте от цената на продуктите?
5. Колко доволен или недоволен сте от качеството на продуктите?
6. Колко доволен или недоволен сте от магазина?
7. Моля, споделете как можем да подобрим нашия магазин