Обратна връзка: обслужване по телефона

1. Как се свързахте с представител на обслужване на клиенти последния път?
2. Колко дълго чакахте преди да разговаряте с представител Обслужване на Клиенти?
3. Какво се случи по време на разговора с представител Обслужване на Клиенти ?
4. Кое най-точно описва резултата от разговора с представителя?
5. По скала от 1 до 5, доколко сте съгласни със следните качества на представителя на облуждване на клиенти
Изключително съгласенСъгласенСредноНесъгласенИзключително несъгласен
Търпелив
Ентусиазиран
Слуша внимателно
Приятелски настроен
Сериозен
Внимателен
6. Беше ли разрешен Вашият проблем?
7. Ако все още имете проблем, дайте ни още един шанс да го оправим. Попълнете следната информация и представител от Обслужване на Клиенти ще се свърже с Вас.
Име
Телефон
E-mail