Качество на обслужване на клиенти в Име-на-компания

1. По скала от 1 до 5 доколко сте съгласен със следните твърдения
1 - Напълно съгласен2345 - Напълно несъгласен
Име-на-Компания се старае да направи своите услуги/продукти ценни и лесни за упротреба
В Име-на-Компания задоволеността на клиентите е топ приоритет
Мисля, че Име-на-Компания има най-добрата репутация в индустрията
Клиентите на Име-на-Компания знаят, че работим, за тяхната удовлетвореност
Когато клиентите изискват промяна, Име-на-Компания отговаряме на техните запитвания подобаващо
Клиентите на Име-на-Компания получават отлично обслужване
2. От кога работите в Име-на-Компания?
3. Каква е сегашната Ви позиция в Име-на-Компания
4. На каква възраст сте?
5. Какви подобрения бихте препоръчали на Име-на-Компания, за да подобрим удовлетвореността на клиентите си?