Проучване удовлетвореност на служители

1. Знам какво се очаква от мен в работата ми
2. Имам възможност да давам най-доброто от себе си на работа
3. През последния месец съм получил/а похвала за работата си
4. Мениджърът ми, или някой друг на работа, се интересува от мен като личност
5. Някой на работа ми спомага за моето кариерно развитие
6. На работа, моето мнение се оценя
7. Мисията и визията на моята компания ме кара да се чувствам, че моята работа е важна
8. Моите колеги се стараят да вършат добра работа
9. Имам един или повече добри приятели на работа
10. През последните шест месеца някой на работа е обсъждал моето представяане и развитие на работа
11. През последната година съм имал/а възможности на работа да се уча и развивам