Удовлетвореност на служители

1. Каква е степента на удовлетвореност от работата в Име-на-Компания?
2. До колко сте съгласни със следните твърдения?
Напълно съгласенСъгласенСредноНе много съгласенНесъгласен
Ще препоръчам работата в Име-на-Компания
Мисията на Име-на-Компания е ясна на служителите
Мисията на Име-на-Компания е ясна на клиентите
Разбирам по какъв начин моята работа допринася за мисията на Име-на-Компания
Комуникацията от мениджъри към служители е добра.
Комуникацията от служители към мениджъри е добра.
3. Какво харесвате най-много в Име-на-Компания?
4. Какви подобрения бихте предложили на Име-на-Компания?
5. Каква е степента Ви на задоволеност от отдела, в който работите?
6. До колко сте съгласни със следните твърдения?
Напълно съгласенСъгласенНеутраленНе много съгласенНесъгласен
Работата ми е смислена
Работата ми причинява много стрес
Работата ми е предизвикателна
Получавам задачи, които ми позволяват да се развивам професионално
Получавам задачи, които ми позволяват да се уча
Получавам подходящо обучение
Наясно съм с възможностите за повишение
Количеството работа е разумно
Комуникацията с колегите ми е добра
7. Отбележете 3 фактора, които най-много влияят на Вашата задоволеност от работата?
8. До каква степен сте доволни от мениджъра си?
9. Доколко очакванията на вашия мениджър са реалистични?
10. Доколко сте съгласни със следните твърдения?
Напълно съгласенСъгласенСредноНе много съгласенНесъгласен
Има твърде много контрол върху работата ми
Лесно се комуникира с мениджъра
Мениджърът ме мотивира да съм максимално продуктивен
Разбирам очакванията на мениджъра
Получавам добра обратна връзка за моето представяне
Мениджърът се държи еднакво професионално към всички служители
Мениджърът зачита моето мнение
11. Колко сте доволни от следните фактори?
Много доволенДоволенНеутраленНе много доволенНедоволен
Заплащане
Привилегии
Застраховка
Отпуск
Административни процеси
Кариерата Ви в Име-на-Компанията до сега
Възможности за бъдещо професионално развитие в Име-на-Компания
12. Има ли други фактори, които влияят на задоволеността Ви в Име-на-Комапния?
13. Ще търсите ли други възможности за работа извън Име-на-Компанията през следващите 6 месеца?
14. Каква е позицията Ви в Име-на-Компания?
15. От колко години работите за Име-на-Компания?