Интервю за напускащи служители

1. Каква беше причината да работите в Име-на-Комапния?
Може да изберете повече от един отговор

2. Изберете отдела, в който работихте.
Избройте отделите съществуващи във Вашата компания

3. До колко сте съгласни или несъгласни със следните твърдения за Вашата работа:
Категорично съм съгласенСъгласен съмНямам мнениеНе съм съгласенКатегорично не съм съгласен
Работата беше предизвикателна
Уменията ми бяха използвани ефективно
Посоката на работа беше ефективна
Количеството работа беше разумно
Бях подсигурен с необходимите ресурси
Работната среда беше сигурна, удобна и добре оборудвана
4. Има ли нещо, което може да се подобри за Вашето работно място?
5. Доколко сте съгласни или несъгласни със следните твърдения относно Вашия отдел
Категорично съм съгласенСъгласен съмНямам мнениеНе съм съгласенКатегорично не съм съгласен
Имах добри работни отношения
Имах подходящо оборудване
Имаше достатъчно работници
Беше ефективно
6. Има ли нещо, което може да подобрите в отдела?
7. Доколко сте съгласни или несъгласни със следните твърдения относно началник Ви
Категорично съм съгласенСъгласен съмНямам мнениеНе съм съгласенКатегорично не съм съгласен
Признаваше приноса на служителите
Беше отворен за предложения
Имаше познания за работата
Имаше умения да ръководи
8. Имате ли предложения за Вашия началник?
9. Доколко сте съгласни или несъгласни със следните твърдения за мениджмънта
Категорично съм съгласенСъгласен съмНямам мнениеНе съм съгласенКатегорично не съм съгласен
Беше постоянен
Насърчаваше колегиалност
Беше отворен за предложения
Третираше всички като равни
Признаваше постиженията
Беше достъпен за дискусии относно проблеми в работата
Предоставяше възможности за развитие
10. Имате ли предложения за мениджмънта?
11. Доколко сте доволни от следните:
Изключително доволенДоволенНеутраленНедоволенКрайно недоволен
Медицинска застраховка
Пенсионен план
Платен отпуск
Заплащане
12. Причините да напуснете Име-на-Компания са?
Може да изберете повече от едно
13. В кои области мислите, че Име-на-Компанията има нужда от подобрение?