Уеб формуляр за кандидатстване за работа 2

1. Данни за контакт
Име
Фамилия
Адрес
Град
Област
Пощенски код
Телефон
Email
2. Позиция, за която кандидатствате
3. Референтен номер
4. Какво е нивото на образованието Ви?
5. Колко години опит имате в сфера подобна на позицията, за която кандидатствате?
6. Какъв е настоящият Ви работен статус?
7. Как бихте оценили комуникационните си умения?
8. Как бихте оценили умението да пишете?
9. Как бихте оценили компютърните си умения?
10. Какви умения притежавате, които ще Ви помогнат в работата като Име-на-Позиция?
11. Какви чужди езици владеете над средно ниво?
12. Кога можете да започнете работа?
13. Прикачете Вашето резюме
Избери файлПромени
14. Прикачете Вашите препоръки (Незадължително)
Избери файлПромени
15. Искате ли да изброите референции?