Оценка на работата

1. Доколко сте съгласни със следните твърдения:
Категорично съм съгласенСъгласен съмНямам мнениеНе съм съгласенКатегорично не съм съгласен
Към служителите се отнасят като с отделни личности
Име-на-Компания се съобразява със семейните отговорности на служителите си
Имам ясен път за кариерен растеж
Имам достатъчно възможност да комуникирам с други служители
2. Били ли сте подложен на някои от следните видове тормоз или дискриминация в Име-на-Компания?
Може да посочите повече от едно
3. Доколко сте съгласни със следните твърдения:
Категорично съм съгласенСъгласен съмНямам мнениеНе съм съгласенКатегорично не съм съгласен
Име-на-Компанията ясно комуникира целите и стратегиите си с мен
Изискванията свързани с работата са ми ясни
Мотивиран съм Име-на-Компания да успее
Бих препоръчал на приятел да кандидатства за работа в Име-на-Компания
4. Кое от следните най-добре описва изискванията на позицията Ви?
5. Как бихте оценили мениджъра Ви в следните области?
СлабСреденДобърМного добърОтличен
Ръководство
Планиране
Комуникация
Познания за позицията
6. Как бихте оценили Име-на-Компания в следните области?
СлабСреденДобърМного добърОтличен
Медицинска застраховка
Пенсионна програма
Платен отпуск
Заплата
7. Кое от следните е най-близко до отдела, в който работите?
8. Кое от следните най-добре описва Вашата позиция в Име-на-Компания?
9. Колко дълго работите за Име-на-Компания?
10. Като цяло колко сте удоволетворен от позицията си в Име-на-Компания?