ВНИМАНИЕ: Вие преглеждате тестова анкета. Тази анкета не може да приема отговори.

ВЪПРОСНИК

1. *  Информация за теб:
Твоето име и фамилия са:
Живееш в град:
На адрес:
Можем да се свържем с теб на телефон:
Или на електронна поща:
2. *  Коя година си посещавал Центъра за ранна рехабилитация на деца с увреден слух ?
3. *  Колко процента е слуховата ти загуба ?
4. *  Какво техническо средство използваш?
5. *  Къде си продължил/а образованието си след Ц РРДУС ?Каква е професията ти? Напиши ни къде и какво работиш сега: