Проучване на пазара за нов продукт

1. Как бихте оценили нашия продукт?
2. Кой е най-ефективният начин за реклама на нашия продукт?
3. Колко често бихте използвали нашия продукт през следващата 1 година?
4. Каква е вероятността да закупите нашия продукт, ако се вписва в бюджета Ви?
5. Какво харесвате най-много в нашия продукт?
6. Какво не харесвате в нашия продукт?
7. Каква очаквате да бъде цената на продукта на пазара?
8. Кои са най-важните фактори, когато избирате нашия продукт?
може да изберете повече от едно