Маркетингово проучване туризъм: таргет клиенти

1. Обичате ли да пътувате в свободното си време?
2. Колко често пътувате (бизнес пътувания не се включват)?
3. Какава е вероятността да пътувате сам/а?
4. Когато избирате дестинация, каква е степентта на важност на следните фактори?
Много важноВажноНеутралноНе много важноНе е важно
Разходи
Разстояние и транспорт
Сезони и Климат
Място за престой и хранене
Природата
Спортове, включително екстремни
Историята, културата и архитектурата
Забавление и нощен живот
5. Колко е максималната сума, която сте готови да похарчите за едно пътуване?
6. Избройте 3 фактора, които асоциирате с приятно пътуване?
1
2
3
7. Доколко сте запознати със следните дестинации? (Избройте дестинации, които засягат проучването ви)
Много запознатЗапознатНеутраленНе много запознатНезапознат
8. Били ли сте някога на една или повече от дестинациите изброени по-горе? Моля уточнете кои?
9. Каква е вероятността да отидете на някои от по-горните дестинации през следващата 1 година?
10. Избройте от 3 до 5 неща, които харесвате в по-горните дестинации
1
2
3
4
5
11. Колко атрактивни за Вас са следните туристически дестинации : (Избройте дестинации, които засягат проучването ви):
Много привлекателниПривлекателниНеутралниНе много привлекателниНепривлекателни
12. Когато разучавате някоя/и от дестинациите по-горе, колко важни за Вас са следните фактори? (Моля номерирайте от 1 – най-важно до 10 – най-малко важно):
13. Според Вас кои от следните фактори представляват най-голяма трудност при посещението на нова туристическа дестинация?
14. Какъв е Вашият пол?
15. От коя държава сте?
16. На каква възраст сте?