Обратна връзка за вашето професионално представяне

1. *  Откъде се познаваме?
2. *  Кое най-добре описва моя начин на работа?
3. *  Как оценяваш работата ми?
 • Ужасно
  • Отлично
  4. *  Какво най-точно описва силните ми страни?
  5. *  В коя професионална сфера е най-наложително да подобря своето представяне?
  6. *  Бихте ли работили с мен ако имахте избор?
  7. *  Други коментари (незадължително)
  Кои са моите силни страни? Моите слаби? Как мога да стана по-добър в работата си? Какви други съвети имаш към мен?