Обратна връзка от уебсайт

1. Моля посочете областта на Вашата професия
2. Лесно ли беше намирането на нужната Ви информация на Име-на-Уебсайт?
3. Информацията беше ли Ви полезна?
4. Добре ли беше представена информацията?
5. Как можем да направим Име-на–уебсайт по-лесен за потребителите?
6. Има ли информация, която трябва да предоставим на Име-на-Уебсайт?
7. Как бихте оценили Име-на-Уебсайт според следните?
ОтличенДобърСреденПод среден Слаб
Достъпност
Съдържание
Представяне на информацията
8. Колко често посещавате Име-на-Уебсайт?
9. Вашият email (не е задължително)