Община Тетевен - Хотелиер на годината 2018

1. Посочете обект за настаняване в община Тетевен с най-високо качество на предоставяните услуги
Хотели, къщи и стаи за гости и т.н.