Обратна връзка - счетоводно обслужване АВС

1. *  С кого от работещите в счетоводна къща "АВС Консулт" ООД комуникирате най-често?
2. *  Доволни ли сте от предоставяните услуги от АВС Консулт?
3. Какво искате да се промени? Какво ще препоръчате?
    4. Кое е най - неудобната страна на обслужването от АВС Консулт?
    5. Мислите ли, че АВС Консулт инициират НЕнужни неща?