АНКЕТА

Страница 1
1. Доволни ли сте от административното обслужване на Областна администрация Варна?
Страница 2
2. Какво е наложително да се подобри?