Фокус група ученици

1. *  1.Чувствам се добре подготвен, когато стартира новата учебна година.
  2. *  2. Имам сериозна подкрепа от учителите, която при нужда мога да поискам. *
   3. *   3. Винаги получавам полезна информация от учителите . *
    4. *  4. Чувствам се стимулиран да помагам на другите в класа. *
     5. *  5. Чувствам, че мога да споделя всичко , което ме тревожи с моите приятели. *