1. Какво правят учениците, които тормозят други ученици?
2. Къде се случва учениците да бъдат тормозени?
3. Случвало ли се е теб да те тормозят през тази учебна година в училище?
4. Ако се е случвало да те тормозят, кога започна тормоза?
5. Ако се е случвало да те тормозят, тези които тормозиха, бяха?
6. Ако се е случвало да тормозят, тези, които те тормозиха, бяха?
7. Ако се е случвало да те тормозят, този, който те тормозеше, беше?
8. Когато теб те тормозиха, ти каза ли на някого?
9. Ако си казал на някого, това помогна ли ти , доведе ли до спиране на тормоза?
10. Когато отиваш на училище, безпокоиш ли се да не те тормозят?
11. Случвало ли се е ти да тормозиш друг ученик през тази учебна година?
12. Има ли в твоя клас ученици, които обичат да тормозят другите?
13. Има ли в твоя клас ученици, които често са тормозени от другите?
14. Как би постъпил, ако видиш няколко твои съученици да тормозят друг ученик от класа?
15. Ти си:
16. Навършени години:
    17. Клас:

      Анкети и проучвания от Survey.bg.

      Създай своя анкета тук.