Проучване на водещи български фирми за притежавана от тях интелектуална собственост-общо и по обекти, във връзка с конкурентната им позиция в отрасъла

Страница 1
1. Считате ли, че Вашата фирма има позиции на лидер или последовател в отрасъла?
2. Притежава ли Вашата фирма портфейл от защитени обекти на интелектуална собственост?
Страница 3
3. Считате ли, че има връзка между конкурентната позиция в отрасъла на Вашата фирма и притeжаваните обекти на интелектуална собственост?
4. Имате ли продадени или лицензирани обекти на интелектуална собственост?
Страница 5
5. Считате ли, че действащата правна регламентация стимулира иновационната и заявителска активност за получаване на патенти за изобретения и свидетелства за полезни модели или дизайни?
6. Благодарим Ви! Имате уверението ни, че посочените от Вас отговори ще бъдат използвани само за целите на реализация на заложената методика в проекта и няма да бъдат сочени фирмите, предоставили информация.