Тази анкета се отнася до информираността на потенциалните бенефициенти по програма "Еразъм+"

1. Познавате ли програма Еразъм+?
2. Познавате ли ключовите дейности по програма „Еразъм+“?
3. Намирате ли работата на гимназията по европейски проекти полезна за учениците?
4. Как бихте оценили участието ви в европейски проект?
5. Бихте ли желали да участвате в европейски проект и да усвоявате европейски средства?