Въведение

Поверителността и сигурността на личните данни са изключително важни за нас. Ние се стремим да направим Survey.bg най-сигурният продукт за онлайн анкети и проучвания. GDPR е строг нов европейски стандарт за неприкосновеността на личните данни, който всеки, който обработва данни на Европейски граждани, трябва да спазва от 25 май 2018 г.

В стремежа си да укрепим правата Ви за поверителност, ние актуализирахме Общите ни условия и Декларацията за поверителност (наричани „Условия“). Тези подобрения са част от непрекъснатия ангажимент на Survey.bg да осигури прозрачност и да запази поверителността на данните, както и включват нови изисквания относно начина, по който обработваме личните данни на физическите лица в ЕС.

Ето кратък преглед на промените:

  • Прозрачност: Добавихме по-голяма прозрачност около събирането и използването на данни.
  • Повече контрол: Предоставихме информация за това как контролирате данните си.
  • Права за поверителност: Добавихме указания как да упражнявате правата си за поверителност.
  • Заличаване и съхранение: Изяснихме някои от нашите практики относно изтриването и съхранението на данни.

Препоръчваме ви да прегледате новите Общи условия и да се запознаете с направените промени.

Тези актуализации автоматично влизат в сила за всички съществуващи потребители на 25 май 2018 г. Вашата продължителна употреба на продуктите и услугите на Survey.bg от този ден ще бъде предмет на тези актуализирани Условия