Маркетингови проучвания

Ефективни маркетинг анкети и проучвания

Маркетинговите и пазарните проучванията ще ви помогнат не само да усъвършенствате настоящите продукти или услуги, но също така ще ви помогнат да създадете най- ефективните маркетингови кампании. Трябва да познавате в детайли вашата целева аудитория и да можете да сегментирате клиентите си.Целта е да получите положителна възвръщаемост на вашите маркетингови инвестиции.

Научаването на допълнителна информация за вашите клиенти е един от най- добрите начини, за превръщане на маркетинговите данни в търговски реализации. Survey.bg предлага интелигентна платформа и всеобхватни функции, които помагат на експертите по маркетинг да разберат тенденциите на пазара и тези на клиентската им база. Информацията, от която се нуждаете, за да направите вашата маркетингова стратегия, в момента се намира в ръцете ви. Използвайки нашият патентован интерфейс за анкетиране, вие можете да стартирате множество проучвания едновременно и да достигнете до целевата аудиторията. Можете да настроите вашите анкетни въпроси да пасват изцяло с нуждите на вашето проучване, както и да персонализирате вашата анкета с вашата марка, цветове и лого.

След като сте получили обратна връзка от клиентите, нашата комплексна логика позволява да сегментирате информацията по различни начини, за да достигнете до отзивите, от които се нуждаете. Например вие може да филтрирате всички отговори на жени и да видите какво мислят клиентките относно вашите продукти. Маркетинговите проучвания не са били никога толкова ефективни и рентабилни отколкото със Survey.bg.

Виж примери: