Анкети за хотели / ресторанти

Обратна връзка за вашия хотел / ресторант

Удовлетворението на клиента е важно за всички сектори на бизнеса, но нито една индустрия не разбира необходимостта от т.нар. „обратна връзка” от клиента, както го прави туристическият сектор. Хотелите и ресторантите са на практика до голяма степен зависими от клиентското удовлетворение като крайна цел.

Вашият хотел или ресторант зависи от отличното клиентско обслужване. Ако не успеете да отговорите на очакванията на вашите гости, това може да доведе до негативни коментари в интернет, което от своя страна може сериозно да рефлектира върху годишните ви приходи. Така че най- добрият начин за хотелите и ресторантите е да са винаги една крачка „напред” по отношение на лошото клиентско обслужване. Поради това те трябва непрекъснато да се стремят да подобрят клиентската оценка чрез анкетите в хотели и ресторанти.

Survey.bg ви помага да съберете и анализирате тази ценна информация по много рентабилен начин. Голяма част от хотелите и ресторантите качват директно на интернет страниците си различни видове „обратна връзка” с клиентите и това се прави целенасочено. Клиентите имат нужда един вид от отдушник, за да предоставят честна „обратна връзка”, а дигиталните методи се оказват доста често най-удобният и рентабилен начин за това.

Виж примери: