Анкетиране на пациенти

Обратна връзка от вашите пациенти

Удовлетворението на пациентите е съществен елемент от редица лекарски практики, болници и здравноосигурителни компании. Поради разнообразните аспекти на здравеопазването, от голямо значение е да се проведат анкети за удовлетвореността на пациента, за да се гарантира, че всички звена работят съвместно за осигуряването на отлична грижа за пациентите.

Здравната индустрия е изключително комплексна и изисква непрекъснат мониторинг и „обратна връзка”, за да се доставя постоянно отлична грижа за пациентите. За щастие, анкетирането на пациентите е вече много по- лесно със Survey.bg. Нашата всеобхватна платформа за проучвания доставя качествена информация от впечатления на пациентите с минимални разходи, за много кратко време. Няма значение дали изпращате една анкета до много здравноосигурени пациенти или сте се концентрирали върху определени сегментирани групи, Survey.bg има способността да извлече нужната ви информация.

Когато генерирането на отговори започне, цялата информация бива събрана и автоматично анализирана чрез нашата платформа за проучвания. Може да приложите всеобхватни статистически методи, за да получите цялостна представа относно областите за подобрение. Нашият модерен интерфейс за анализ ви улеснява в генерирането на отчет за кратко време, който уверено може да представите на ръководителите във вашата организация.

Виж примери:

Проучвания за всяка организация