Анкети на мобилни устройства

Ефективни проучвания чрез мобилни устройства

В съвременния дигитален свят много хора комуникират чрез интернет, най-вече от мобилните си устройства. Поради тази причина, цяло предизвикателство е да достигнете до клиентите посредством разнообразните плаформи и използваните устройства. Със Survey.bg вие може да създадете анкета, която автоматично да се саморегулира за подходящо показване на всякакъв вид устройства. Това е всичко – една анкета > множество канали за разпространение.

Мобилните анкети довеждат до по-висок процент на отговор и създават диалог между търговеца и неговите клиенти. Генерирането на отговори е вече лесно, удобно и бързо – което от своя страна прави вашите мобилни потребители по- склонни да бъдат анкетирани.

При мобилните анкети е много важно въпросникът да бъде кратък. Вашето мобилно проучване ще функционира по- добре, ако изпратите няколко анкети, но по-често; вместо един дълъг и подробен въпросник. Използвайте мобилните анкети, за да получавате по-бърза „обратна връзка” относно специфична област или тема, която е важна за вас. Избягвайте въпроси, които са прекалено общи и се опитвайте да бъдете точни, ясни и кратки.

Нашата онлайн платформа за проучвания съдържа всички възможни видове въпроси и ви позволява да създавате целенасочени мобилни анкети за нула време! След това вие можете да използвате нашата интелигентна платформа за анализи на „обратната връзка” и да генерирате приложими отчети.

Виж примери:

Създай свое проучване