Лента за избор

Определение: Лентата за избор е графичен вид въпрос, при който респондентът трябва да избере само едно единствено изображение от предоставените му варианти, като придвижва курсура на мишката върху специална изборна лента. По този начин вместо да използвате една дума или няколко, за да илюстрирате отговорите, може да го направите чрез употребата на една снимка, картинка, […]

Множествен избор

Определение: Множествен избор е графичен вид въпрос, който позволява на анкетирания да маркира повече от едно изображение като правилен отговор (според него). По този начин вместо да използвате една дума или няколко, за да илюстрирате отговорите, може да го направите чрез употребата на една снимка, картинка, лого и други. Доказано е, че хората реагират по-добре […]