Класификация

Класификация Класифициращите видове въпроси намират широко приложение в почти всеки вид анкета. Защо? Защото предоставят възможност на анкетирания да подреди набор от отговори по важност, като ги сравнява един спрямо друг. Например: „Моля, подредете следните характеристики по важност, като с 1 отбележете най-важната, а с 6 – най-маловажната“. Или пък: „Кое е от най-голямо значение […]

Разпределение на сума

Определение: Разпределение на сума е вид въпрос, при който респондентите трябва да класифицират списък с вероятни отговори, като разпределят между тях определен брой точки.  Хубавото на този тип въпрос е, че даден отговор може да получи 0 точки, а друг всички останали! Респондентът подрежда възможните отговори по важност за самия него. Звучи ви сложно? Нека […]

Подреждане

Определение: Подреждането е вид въпрос, при който респондентите трябва да подредят списък с вероятни отговори по начин, който отговаря на техните лични предпочитания. Подреждането на отделните отговори става в низходящ ред – на първо място застава най-предпочитания отговор, а на последно – най-малко предпочитания. Survey.bg предлага два различни варианта за подреждане на списъка с отговори […]