Анкети за оценка на учебни курсове

Ефективни ли са вашите курсове?

Анкетите за оценяване на даден учебен курс са неразделна част от текущото развитие на самия курс. Всички „източници на знание” - от традиционните академични курсове до по- нататъшното образование, както и основните познания, преподавани в обществените центрове - могат да се възползват от анализ на резултатите относно образованието, посредством въпросници за оценяване на учебния курс. За да е успешен един курс, трябва не само да е качествен лекторът, но също така и организационната структура и използваните материали.

Получаването на „обратна връзка” от студентите е съществена част от политиката на предлагане на курсове, които си заслужават. Дали курсът отговаря на очакванията на студентите, когато са се записвали за него? Дали студентите са научили стойностна и в последствие приложима информация? При търсенето на „обратна връзка” от студентите - от една страна трябва да вземете под внимание оценката на самото качество на преподаване на лектора, а от друга страна трябва да имате предвид и учебните материали, организационната структура, преподаваните теми и наличните ресурси.

При сравнително новосформирани курсове, анализът на работата в курса е задължителен – за да се знае какво е било добре, какво се е объркало и какво може да се промени за в бъдеще. При курсове, които се провеждат в продължение на години, анализите относно оценяването на самия курс са ценен ресурс за поддържане динамиката и актуализацията на качественото съдържание във взаимна корелация с академичната среда и пазара на труд.

Разбира се, че е най- добре, когато студентите потвърдят, че курсът им е дал точно онези знания и цели, които са очаквали. Но е много по- вероятно да се случи обратното - да намерите различни начини за подобряване на курса. Със survey.bg, вие може да използвате статистически методи, за да сте сигурни, че не следвате просто прищявките на няколко недоволни студенти. Нашият интелигентен интерфейс използва за своите цели усъвършенствана логика, която може да филтрира само нужната ни информация или автоматично да премахне големи различия в стойностите или невалидни отговори.

Виж примери: