Анкети за оценка на преподаватели

Ефективни ли са вашите преподавателски методи?

В крайната фаза на курса, лекторът може да придобие ценни познания като даде въпросник за оценяване на собствената му работа. При провеждането на такъв тип анкета, лекторът, трябва да бъде много внимателен да не се „крие” зад учебния материал. Преподавателят не трябва да се притеснява да зададе на студентите си въпроси, отговорите на които може би няма да му се харесат.

Ще чуете различни гледни точки – някои студенти ще мислят, че сте се справили блестящо, а други ще смятат, че използваните методи на преподаване просто не са били ефективни. Комбинирането на този набор от отговори и анализирането им по подходящ начин, ще ви позволи да разберете конкретни области, в които подобрението е належащо, задължително или е само препоръка.

Учебната стая е подходящото място за провеждане на такива анкети спрямо работата на лектора. Обаче най- добрият начин, за да се достигне истински до студентите и да получите честен отговор от тях, е чрез нашите разнообразни методи за разпространение, предлагани от survey.bg – от мобилни платформи до платформи за социални медии... Позволете на студентите да завършат анкетите, както те намерят за най- добре и останете абсолютно анонимен с нашите гъвкави механизми за комуникация.

Направете конкретен въпросник, разпространете го чрез многобройните канали и анализирайте обратната информация от студентите – всичко, събрано на едно място. Нашата система разполага с инструменти за широкоспектърен анализ, с които да можете да обработите резултатие, без да се налага да изучавате нова софтуерна програма. Вместо това прекарайте вашето време, слушайки студентските отзиви и станете най- добрият преподавател, който можете да бъдете.

Виж примери: