Студентски анкети

Мнението на вашите студенти

Макар че има много теми за дискусия в сферата на образованието, приоритет номер едно трябва винаги да бъдат вашите студенти. За непрекъснатото подобрение на качеството на образование, вие трябва да намерите начин да изслушате техните отзиви и мнения. Студентските анкети предоставят възможност за непрекъснати дискусии между вашата институция и вашите студенти.

Университетите, например, трябва да разберат дали наистина насърчават цялата студентска общност. Също така е важно да се знае, дали курсовете, които се изискват за определена степен, са или не са в съответствие със знанията, които наистина са необходими, за да си намериш работа по специалността.

Със survey.bg може да създадете и започнете студентска анкета за по-малко от пет минути, така че да обхванете колкото се може по- голям обем, необходим за вашата конкретна институция. С нашата платформа вие може да достигнете до всички отговори чрез различни канали; като тези отговори могат да бъдат пресметнати посредством всеобхватен анализиращ софтуер, предоставящ усъвършенствани статистически анализи като кръстосана таблица, филтри за информация и други. Така „гласът” на студентите ще е най- накрая в ръцете ви!

Виж примери: