Анкети в сферата на търговията

Повече информация за вашия бизнес

Търговските анкети могат да обхванат всичко – от продука, който продавате на потребителите и клиентската услуга, която им предоставяте до дизайна на вашия магазин. Независимо дали продавате „онлайн” или „офлайн”, търговската анкета е важна, за да се подобрят клиентските очаквания и да се увеличат годишните приходи.

Когато клиент влезе във вашия магазин, той веднага си прави заключение за качеството на продуктите и услугите, които биват предлагани. Може дори да бъде за нещо малко като осветлението или цветът на стените, но вие трябва да разберете какво е полезно за вашия магазин и какво не е. Това е моментът, в който трябва да се доверите на търговската анкета- с помощта на Survey.bg вие може да получите за секунди ценни впечатления.

Изберете анкети от примерни такива или създайте ваша собствена, въведете фирменото ви лого или задайте въпрос, който е от важно значение за вас. С почти всички видове налични въпроси, няма никакво ограничение за ценната и приложима информация, която може да получите от вашите клиенти. Освен това, Survey.bg може лесно да достигане до клиентите – ние предлагаме бърз достъп до „обратната връзка” от социалните медийни платформи, онлайн анкети, мобилни проучвания , и други.

Виж примери: