Класификация

Класификация Класифициращите видове въпроси намират широко приложение в почти всеки вид анкета. Защо? Защото предоставят възможност на анкетирания да подреди набор от отговори по важност, като ги сравнява един спрямо друг. Например: „Моля, подредете следните характеристики по важност, като с 1 отбележете най-важната, а с 6 – най-маловажната“. Или пък: „Кое е от най-голямо значение […]

Разпределение на сума

Определение: Разпределение на сума е вид въпрос, при който респондентите трябва да класифицират списък с вероятни отговори, като разпределят между тях определен брой точки.  Хубавото на този тип въпрос е, че даден отговор може да получи 0 точки, а друг всички останали! Респондентът подрежда възможните отговори по важност за самия него. Звучи ви сложно? Нека […]

Подреждане

Определение: Подреждането е вид въпрос, при който респондентите трябва да подредят списък с вероятни отговори по начин, който отговаря на техните лични предпочитания. Подреждането на отделните отговори става в низходящ ред – на първо място застава най-предпочитания отговор, а на последно – най-малко предпочитания. Survey.bg предлага два различни варианта за подреждане на списъка с отговори […]

Падащи менюта

Определение: Този тип графичен въпрос ви позволява да създадете въпрос от изображения и избори за съответните изображения, като последните са представени в падащ списък. С други думи, анкетираният ще трябва да даде само един единствен отговор за всяко едно изображение, маркирайки своя отговор от падащо меню. Възможните отговори във всеки падащ списък са напълно идентични. […]

Лента за избор

Определение: Лентата за избор е графичен вид въпрос, при който респондентът трябва да избере само едно единствено изображение от предоставените му варианти, като придвижва курсура на мишката върху специална изборна лента. По този начин вместо да използвате една дума или няколко, за да илюстрирате отговорите, може да го направите чрез употребата на една снимка, картинка, […]

Множествен избор

Определение: Множествен избор е графичен вид въпрос, който позволява на анкетирания да маркира повече от едно изображение като правилен отговор (според него). По този начин вместо да използвате една дума или няколко, за да илюстрирате отговорите, може да го направите чрез употребата на една снимка, картинка, лого и други. Доказано е, че хората реагират по-добре […]

Единичен избор

Определение: Единичен отговор е графичен вид въпрос, който ви позволява да прикачите изображения като възможни отговори на зададен въпрос, между които респондентът да избере най-правилния (според него). По този начин вместо да използвате една дума или няколко, за да илюстрирате отговорите, може да го направите чрез употребата на една снимка, картинка, лого и други. Тъй […]

Графични въпроси

Графичните въпроси са един по-интересен визуален и интерактивен начин да зададете въпрос към Вашата таргет група респонденти и да съберете необходимата Ви информация. Както може би се досещате от самото им име, при този тип въпроси основно място заемат графичните изображения. Те Ви позволяват да прикачите изображения като възможни отговори на зададен въпрос, между които […]

URL

Определение: URL е вид въпрос, който Ви позволява да съберете информация от анкетирания за конкретен мрежови адрес на страница в интернет пространството. Форматът на текстовото поле се характеризира с определена за целта валидация. Пример:  Употреба/приложение: Винаги използвайте този тип въпрос, когато питате анкетирания за конкретен уебсайт адрес или страница. Поради предварително зададения формат на въпросите […]

Парола

Определение: Паролата е вид въпрос, който се състои от текстово поле, където анкетираният трябва да въведе своя отговор-парола. В момента на въвеждането на всеки един символ на екрана се появява точка, а не буква/цифра/знак. Пример: Употреба/приложение: Винаги използвайте този тип въпрос, когато искате да попитате анкетирания за конкретна парола или таен код, който той да […]