Златни правила за проектиране на анкети за мобилни устройства

Мобилните технологии променят начина, по който хората живеят и правят бизнес. За всички организации днес е от решаващо значение да оптимизират своите комуникации за новите устройства. А това включва буквално всичко – от електронната поща и системата за управление на склада до уебсайта и изследванията сред потребителите. Промяната е много ползотворна специално в сферата на […]

Нужно ли е да „слушаме“ посетителите на уеб-сайтове и защо?

Нужно ли е да „слушаме“ посетителите на уеб-сайтове и защо? През първите 5-6 години на настоящия век пред повечето организации у нас и по света стоеше въпросът „Дали трябва да имаме сайт в интернет?“. Фирмите, разработващи уеб-страници, ни убеждаваха, че сайтът е виртуалната „витрина“ на всяка организация, а по-„знаещите“ водеха спорове какъв да е домейнът. […]

Многопрофилни абонаменти позволяват на различни отдели да правят независими проучвания в една организация

Различни проучвания, независими едно от друго и реализирани от съвсем различни отдели в дадена организация, но в рамките на един-единствен абонамент са вече достъпни в Survey.bg. Така с един абонамент могат да се създадат множество профили за провеждане на проучвания – за екипите по маркетинг, човешки ресурси, продажби и др. Всеки от тях може да […]

9 съвета как се подготвят анкетите за оценка на обучителни програми

Три са потенциалните причини за оценяването на програмите за обучение. Най-често срещаният мотив е това, че оценката може да подскаже как да се подобрят бъдещите обучителни програми. Втората най-масова причина е нуждата да се определи дали даден образователен курс трябва да продължи да се предлага или е по-добре да отпадне. Третата причина е не по-малко […]

Класификация

Класификация Класифициращите видове въпроси намират широко приложение в почти всеки вид анкета. Защо? Защото предоставят възможност на анкетирания да подреди набор от отговори по важност, като ги сравнява един спрямо друг. Например: „Моля, подредете следните характеристики по важност, като с 1 отбележете най-важната, а с 6 – най-маловажната“. Или пък: „Кое е от най-голямо значение […]

Разпределение на сума

Определение: Разпределение на сума е вид въпрос, при който респондентите трябва да класифицират списък с вероятни отговори, като разпределят между тях определен брой точки.  Хубавото на този тип въпрос е, че даден отговор може да получи 0 точки, а друг всички останали! Респондентът подрежда възможните отговори по важност за самия него. Звучи ви сложно? Нека […]

Подреждане

Определение: Подреждането е вид въпрос, при който респондентите трябва да подредят списък с вероятни отговори по начин, който отговаря на техните лични предпочитания. Подреждането на отделните отговори става в низходящ ред – на първо място застава най-предпочитания отговор, а на последно – най-малко предпочитания. Survey.bg предлага два различни варианта за подреждане на списъка с отговори […]

Падащи менюта

Определение: Този тип графичен въпрос ви позволява да създадете въпрос от изображения и избори за съответните изображения, като последните са представени в падащ списък. С други думи, анкетираният ще трябва да даде само един единствен отговор за всяко едно изображение, маркирайки своя отговор от падащо меню. Възможните отговори във всеки падащ списък са напълно идентични. […]

Лента за избор

Определение: Лентата за избор е графичен вид въпрос, при който респондентът трябва да избере само едно единствено изображение от предоставените му варианти, като придвижва курсура на мишката върху специална изборна лента. По този начин вместо да използвате една дума или няколко, за да илюстрирате отговорите, може да го направите чрез употребата на една снимка, картинка, […]

Множествен избор

Определение: Множествен избор е графичен вид въпрос, който позволява на анкетирания да маркира повече от едно изображение като правилен отговор (според него). По този начин вместо да използвате една дума или няколко, за да илюстрирате отговорите, може да го направите чрез употребата на една снимка, картинка, лого и други. Доказано е, че хората реагират по-добре […]