Единичен избор

Определение: Единичен отговор е графичен вид въпрос, който ви позволява да прикачите изображения като възможни отговори на зададен въпрос, между които респондентът да избере най-правилния (според него). По този начин вместо да използвате една дума или няколко, за да илюстрирате отговорите, може да го направите чрез употребата на една снимка, картинка, лого и други. Тъй […]

Графични въпроси

Графичните въпроси са един по-интересен визуален и интерактивен начин да зададете въпрос към Вашата таргет група респонденти и да съберете необходимата Ви информация. Както може би се досещате от самото им име, при този тип въпроси основно място заемат графичните изображения. Те Ви позволяват да прикачите изображения като възможни отговори на зададен въпрос, между които […]

URL

Определение: URL е вид въпрос, който Ви позволява да съберете информация от анкетирания за конкретен мрежови адрес на страница в интернет пространството. Форматът на текстовото поле се характеризира с определена за целта валидация. Пример:  Употреба/приложение: Винаги използвайте този тип въпрос, когато питате анкетирания за конкретен уебсайт адрес или страница. Поради предварително зададения формат на въпросите […]

Парола

Определение: Паролата е вид въпрос, който се състои от текстово поле, където анкетираният трябва да въведе своя отговор-парола. В момента на въвеждането на всеки един символ на екрана се появява точка, а не буква/цифра/знак. Пример: Употреба/приложение: Винаги използвайте този тип въпрос, когато искате да попитате анкетирания за конкретна парола или таен код, който той да […]

Форма за контакти

Определение: Формата за контакт е вид въпрос, който Ви позволява да получите лична и демографска информация от анкетирания в структуриран формат. Анкетираният въвежда своите отговори в няколко различни текстови полета, чиито контекст може да регулирате чрез допълнителните опции, които предлага Survey.bg (виж по-долу). Пример: Употреба/приложение: Винаги използвайте този тип въпрос, когато искате да получите от […]

Число

Определение: Числото е вид въпрос, който Ви позволява да получите информация от анкетирания под формата на число в определен за целта числов формат. Анкетираният въвежда своя отговор в текстово поле, чиято валидация гарантира, че ще бъде въведен само и единствено отговор в цифри.  Ако желаете да зададете точно определен числов формат (число, цяло число или […]

Дата

Определение: Датата е вид въпрос, който Ви позволява да съберете информация от анкетирания за конкретна дата или времеви диапазон в определен формат. Анкетираният въвежда своя отговор в текстово поле, като избира датата, която иска да попълни, от календар, който се появява след натискането на бутон . Форматът на датата се изписа като ДД-ММ-ГГ. Ако желаете […]

Форми

Формите са вид въпрос, който Ви позволява да съберете информация от анкетирания в определен формат. В повечето случаи това са отворени въпроси, чрез които искате да получите демографска информация или информация за контакт от анкетирания. Предварително зададеният формат на въпросите тип форми осигуряват допълнителна валидация на отговорите в свободен текст и така гарантират на анкетиращия […]

Множество текстови полета

Определение: Множество текстови полета представлява въпрос от отворен тип, при който анкетираният трябва да въведе няколко отговора в текстови полета, всяко от които се състои от един единствен ред. Тъй като не му е предоставен списък с готови отговори, между които да направи своите избори, респондентът трябва да опише със собствени думи личното си мнение […]

Многоредово текстово поле

Определение: Многоредовото текстово поле представлява въпрос от отворен тип, при който анкетираният трябва да въведе своя отговор в текстово поле, състоящо се от много на брой редове. Тъй като не му е предоставен списък с готови отговори, между които да направи своя избор, респондентът трябва да опише със собствени думи личното си мнение по дадения […]