Анкети за удовлетвореността на клиентите

Доволни ли са вашите клиенти?

Комуникацията между клиентите и Вашата компания може да ви предостави ценна информация за локализиране на проблемни зони и възможности за подобрение. Колко удовлетворени са вашите клиенти? Как възприемат вашата компания? Без значение дали става въпрос за клиентска услуга или за функциите на продукта, вие може да получите стойностна обратна връзка, която да приложите на практика.

Вслушайте се в мнението на вашите клиенти, за да подобрите стратегията на компанията ви, идентифицирайте възможностите за развитие и разширете крайния паричен баланс. С интелигентна „обратна връзка” относно клиентското обслужване вие може да продължите да го подобрявате, да да поддържате лоялността към и от клиентите Ви, както и да увеличите неразпределените печалби на вашия бизнес. Много често компаниите изцяло концентрират своето внимание и инвестиции за привличане на нови клиенти, което има негативен ефект верху връзката със съществуващите вече клиенти, техните нужди и очаквания.

Със Survey.bg вие може да проучите толкова клиенти, колкото искате. Направете анкета за клиентското обслужване и “достигнете” вашите клиенти по начини, по които те обичат да комуникират с вашия бизнес- социални медии, имейли, уебсайтове, и други. Survey.bg ви предлага разнообразни комуникационни канали за генериране на бързи отговори. Използвайки нашата съвременна аналитична платформа, вие може да елиминирате големи различия в стойностите и невалидни отговори, както и да се фокусирате само върху информацията, която е от значение за Вас. Нашата онлайн платформа за проучвания ви позволява да чуете гласа на вашите клиенти и реално да увеличите удовлетвореността на клиентите.

Виж примери: