Оценка на продукт или услуга

Какво мислят потребителите за вашите продукти

Клиентската оценка на продукт или услуга е един от най- директните начини за вашия бизнес да получи обратна информация относно мнението на потребителите за вашите продукти. Клиентите могат да дадат полезна информация за това какво харесват, не харесват или искат да се допълни. Тези отзиви могат да се превърнат в съществена част от процеса на развитие на вашата търговска стратегия.

Разработвали ли сте до сега нов продукт или услуга? Ако е така, то оценяването на самия продукт или услуга е важно, за да определите дали има реален пазар за вашето търговско предложение. Каква ще бъде таргет цената за продукта? Кои всъщност са неговите клиенти? Как може да достигнете до тях?

Survey.bg ви позволява да получите отговор на тези въпроси. Чрез платформата за онлайн маркетинг анкети вие можете да проектирате вашето проучване според вашите нужди и да го разпостраните чрез разнообразие от комуникационни канали.

Ако се нуждаете от помощ как да започнете, може да използвате един от нашите експертни образци за оценяване на продукт или услуга. След като сте получили вашата „обратна връзка”, Survey.bg ви предлага всеобхватни анализи които ви позволяват да преобразувате информацията в приложима продуктова стратегия.

Виж примери: