Обратна връзка от социалните медии

Вашите клиенти в социалните медии

В съвременния дигитален свят много потребители си комуникират с компаниите посредством социални медии като Facebook или Twitter, вместо чрез традиционните фирмени уебсайтове. Това предоставя възможност за клиентите не само да влязат в директен контакт с вашата фирма, но също така и да получат повече информация за конкретен онлайн продукт или услуга. В резултат, от съществено значение е вашето присъствие в социалните медии да допринася за провеждането на диалог с вашите потребители.

Обратната връзка от социалните медии е един от най-ефективните начини да научите какво мислят клиентите за вашата фирма, продукт или услуга. Със Survey.bg вие можете да публикувате вашата анкета директно на Facebook, Twitter или LinkdeIn, и да се възползвате от непосредствена „обратна връзка”. Survey.bg събира всички отговори, анализира данните и ви показва реално приложими резултати с информация от натрупаните клиентски впечатления.

Виж примери:

Създай свое маркетинг проучване