Създаване на клиентски формуляри

Ефективни клиентски формуляри

Онлайн клиентските формуляри от Survey.bg ви предлагат лесен и ефективен начин да получите данни от потенциални клиенти - имейл, фирма, длъжност, и др. Просто създайте клиентска анкета и я публикувайте на вашия сайт.

Чрез предварително създадени образци и лесен за използване интерфейс Survey.bg значително улеснява процеса по създаване на клиентски формуляри и обработване на получената информация. Чрез Survey.bg вие можете да събирате запитвания от клиенти и анализирате получената информация. Survey.bg ви помага да рационализирате клиентските формуляри и да превърнете събраните данни в повече продажби.

Виж примери: