Интервю на служителите при напускане

Безценна информация от напускащи служители

Независимо дали вашият служител е бил уволнен, освободен или е напуснал доброволно – ако не проведете интервю при освобождаване на позицията, ще пропуснете ценна информация, която вашата компания може да използва за проучване на удовлетвореността на служителите. Може да извлечете съществена информация от напускащия служител като проведете интервю на служителите при напускане.

Получете ценна информация от често скрита гледна точка относно удовлетвореността от работата, вътрешни проблеми, начина на управление, и др. Тази информация може да бъде изключително полезна за опознаването на културата на работната среда, стила на управление и оперативните процеси чрез някой, който има опит в компанията и може да го сподели без да бъде пряко засегнат.

Този вид интервю може да послужи и при трансфера на знания от заминаващи служители към техните колеги, които ще заемат позицията. Обикновено с това се занимава отдел „Човешки ресурси“, но всъщност всички екипи и отдели могат да се възползват от такава обратна връзка.

С помощта на нашата онлайн платформа за изследвания, сега можете да провеждате допитвания и изходни интервюта със служителите чрез напълно автоматизиран онлайн инструмент. Какви са предимствата на онлайн анкетиране? При пълна поверителност получавате откровени мнения на напускащите служители - по-малко стрес, по-малко причини да се прикрива истината, повече честност.

Нещо повече: можете да изпратите вашата анкета седмици след като служителят е напуснал, давайки му достатъчно време да помисли върху мнението си за компанията. Survey.bg улеснява този процес. След получаване на отговор, Вие можете да генерирате отчети в рамките на няколко минути и да използвате тези ценни данни за подобряване на компанията ви.

Виж примери: